Stormschade bomen

24/7 BEREIKBAAR IN MIDDEN-LIMBURG

Heeft uw boom in de eigen tuin tijdens een flinke storm of een heftige bui schade geleden?
Door stormschade aan bomen kunnen zich gevaarlijke situaties voordoen die onmiddellijk aandacht vragen. Vooral als de boom op uw grond – of de takken – (deels) in de openbare ruimte terecht is gekomen. U bent als eigenaar zorgplicht voor die bomen en dat betekent dat u die stormschade moet (laten) oplossen.

Niek van Bommel Boomverzorging is 24/7 bereikbaar bij stormschade in de Gemeente Roermond en Gemeente Roerdalen.

Niek heeft meerdere malen onze bomen verzorgd. Hij is professioneel en vriendelijk en communiceert op een prettige manier.

Ron Toussaint

Stormschade bomen? Die lossen wij direct op!

  • Opruimen van omgewaaide bomen.

  • Afzagen van afgewaaide takken en dode takken.

  • Loshangende takken in grote bomen verwijderen.

  • Alle werkzaamheden worden professioneel uitgevoerd.

  • Uiteraard beschikken wij over de juiste gereedschappen.

Omgevallen bomen of afgewaaide takken na een storm of noodweer?
Wij werken voor particulieren, bedrijven en overheid!

De voordelen van NvB Boomverzorging limburg:

  1. Gecertificeerd European Tree Worker (ETW).

  2. U krijgt een deskundige boomspecialist.

  3. 24/7 inzetbaar bij stormschade aan bomen in Roermond e.o.

  4. Wij werken voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Stormschade bomen: gevallen takken, omgewaaide bomen

Een omgevallen boom na een heftige wind, storm of hevige regen kan in de bebouwde kom veel schade en overlast veroorzaken. Zo’n omgewaaide boom is gevaarlijk voor de omgeving en de doorgang wordt geblokkeerd. De situatie wordt er alleen maar onveiliger van als de boom lang blijft liggen. Omgewaaide bomen dienen daarom zo snel mogelijk opgeruimd te worden!

Harde wind kan er ook voor zorgen dat zware takken los komen: ze breken af en zijn gevaarlijk zodra ze op de weg vallen of in de bebouwde kom fietspaden en trottoirs blokkeren.

Door een storm of hevige bui kunnen takken uitscheuren. Deels loshangende takken die niet direct vallen, geven een verhoogd risico. Hangen deze gedeeltelijk afgebroken takken hoog in een boom, dan zijn ze niet direct voor iedereen zichtbaar. Ook deze situaties kunnen gevaarlijk worden, zodra deze afgewaaide takken tijdens heftige buien naar beneden vallen. Het is voor u lastig – zo niet gevaarlijk – om zelf de loszittende takken te gaan verwijderen.

Schakel daarom – ook bij twijfel – Niek van Bommel Boomverzorging Limburg in!
Wij zijn 24/7 bereikbaar: 06 39 61 81 00

Als wij constateren dat de boom door de storm zo ernstig beschadigd is en daardoor niet meer levensvatbaar meer is, dan doen wij u een passend voorstel.

Voorkomen van stormschade

Bij een hevige storm vallen altijd wel bomen om, met schades aan de omgeving tot gevolg. Vooral in de bebouwde kom is dat geen scenario dat wij graag willen zien. Veel erger is als mensen het slachtoffer worden van omgewaaide bomen.

U kunt als eigenaar voor schade aan mens en omgeving aansprakelijk gesteld worden, als u niet kunt aantonen aan uw zorgplicht voor bomen te hebben voldaan.

De risico’s worden beperkt door bomen goed te onderhouden. Wie bieden alle vormen van boomonderhoud aan zoals snoeien en kappen. Daarnaast voeren wij Boomveiligheidscontroles waarmee u als boomeigenaar de risico’s van schade door een omgevallen boom beperkt.

stormschade boom, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl
stormschade boom, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl
stormschade boom, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl
Stormschade boom Niek van Bommel Boomverzorging, stormschade bomen

Meer informatie over Midden-Limburg