Boomverzorging en boomrooierij Limburg

Voor particulieren, bedrijven & overheid

Goede boomverzorging zorgt voor veiligheid en voor levensverlenging van bomen. Om dat te bereiken heb je een boomspecialist nodig. Niek van Bommel Boomverzorging is gecertificeerd European Tree Worker (ETW) met jarenlange ervaring. Het ETW-certificaat bevestigt dat Niek van Bommel hooggekwalificeerde kennis heeft van alle soorten bomen, boomzorg én getraind is in boomveiligheid. Niek van Bommel Boomverzorging werkt in de regio Midden-Limburg voor zowel particulieren, bedrijven als overheden. 

Niek is professioneel, heeft kennis van zaken, denkt mee en is correct. We hebben hem als een aangenaam contact ervaren die netjes werkt en respect heeft voor bestaande planten. Absolute aanrader!

Myriam Crèvecoeur

voordelen van NvB Boomverzorging en boomrooierij Limburg:

  1. Gecertificeerd European Tree Worker.

  2. Dit gegarandeerd dat u een deskundige boomspecialist inhuurt.

  3. Snel in te schakelen bij calamiteiten.

  4. Werkzaam in Midden-Limburg.

  5. Onderhouden van bomen en bomen rooien voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Boomverzorging Limburg: onze werkzaamheden

DienstEN Niek van Bommel Boomverzorging

Hoe gaat boomverzorging Limburg te werk?

1.

Aanvraag

2.

Visuele inspectie

3.

Bespreken werkzaamheden

4.

Plan van aanpak

5.

Offerte

6.

Uitvoering

7.

Oplevering

Dit bedrijf werkt uiterst professioneel wat betreft het boomonderhoud en zorgt deskundig voor het behoud van onze bomen. De werkplek hebben jullie in keurige staat achtergelaten en onze bomen staan er de komende jaren weer goed bij. Jullie zijn betrouwbaar & afspraak is afspraak.

Paul en Anique Huskens

De meerwaarde van een European Tree Worker

Boomverzorgers met een European Tree Worker (ETW) certificaat, hebben een opleiding gevolgd waar alle vormen van boomonderhoud – zoals bomen snoeien, bomen rooien, bomen aanplanten of verplanten, herkennen en aanpakken van boomziektes – aan de orde komen.

Het doel van ETW boomverzorgers is om bomen gezond en veilig te houden en het voorkomen en beperken van onveilige situaties en schade aan derden. 

Voor behoud van het ETW-certificaat moeten European Tree Workers jaarlijks opleiding en training volgen.
Dit garandeert dat u de beste boomverzorger huurt! 

European Tree Worker logo

“Een boomverzorger met ETW-certificaat heeft ruime kennis boomonderhoud en houdt bij alle werkzaamheden rekening met natuurbehoud, milieubescherming én veiligheidsvoorschriften.” 

Niek van Bommel, European Tree Worker

Onze expertise: schadevrij kappen

Veilig werken staat altijd centraal staat bij NvB Boomverzorging Limburg. Vooral als de boom gerooid moet worden. Wij gebruiken verschillende klimtechnieken en afvangtechnieken en – indien noodzakelijk – hoogwerkers of telescoopkranen. De meest complexe bomen kunnen wij veilig en schadevrij voor u omkappen.

boomveiligheidscontrole (vta-controle)

Als u als privépersoon of bedrijf twijfelt over de veiligheid van één of meer bomen op uw terrein, dan valt een boomveiligheidscontrole onder uw wettelijke zorgplicht. Wij voeren Boomveiligheidscontroles (BVC) – ook Visual Tree Assessment (VTA) genoemd – uit.
Een BVC of VTA betekent een visuele inspectie van de boom, vóórdat er gesnoeid gaat worden.

Alle eigenaren (privépersonen, bedrijven, gemeenten, waterschappen, beheerders van bossen, etc.) hebben een wettelijke zorgplicht voor hun bomen! Door goede verzorging voorkomt u calamiteiten. Doet u dat niet, dan bent u aansprakelijk bij calamiteiten.

Kapvergunning aanvragen​

Een onveilige, overlast veroorzakende, aangetaste of instabiele boom mag u niet zomaar laten rooien. De boomverzorger beoordeelt eerst of de boom risicoverhogende afwijkingen heeft en of de situatie met gerichte snoei verbeterd kan worden. Daarna is het een kwestie van de boom goed verzorgen. Informeer altijd eerst bij uw gemeente voordat u een boom laat verwijderen door de boom om te kappen. 

FAQ's: Veelgestelde vragen over het onderhouden van bomen

Bij een boomveiligheidscontrole worden alleen visuele afwijkingen en gebreken gecontroleerd. Denk hierbij aan het risico van gebroken takken, plakoksels (dit zijn slecht-vergroeide takken), dood hout, zwam, schimmelaantastingen, enzovoorts (dus alleen zaken die aan de buitenkant zichtbaar zijn).

Tijdens een Nader Technisch Onderzoek (NTO) wordt gekeken naar de stabiliteit van de boom(ondergronds en de wortels). Inwendig onderzoek beoordeelt de vraag in welke mate de boom aangetast is door een zwam of schimmel (rotting) en of dit binnen de aanvaardbare waardes valt.

Uit een VTA (Visual Tree Assessment of een NTO (Nader Technisch Onderzoek) komen beheersmaatregelen naar voren, zoals: 
– geen actie ondernemen, 
– snoeien, 
– verankeren, 
– kappen.

De boomveiligheidscontroleur zal de boom niet alleen aan de ‘buitenkant’ controleren (zoals de stam en de kroon). Bij boomonderhoud kijkt Niek van Bommel Boomverzorging Limburg ook naar de vitaliteit en stabiliteit van de wortels. Zwammen of schimmels op de stam vertellen bijvoorbeeld dat er meer aan de hand is met een boom. Worden bomen als ‘onveilig’ aangemerkt, dan worden de eventuele gevaarlijke, zware takken gesnoeid óf de boom wordt gekapt of er worden andere beheersmaatregelen doorgevoerd. Is kap noodzakelijk, dan mag de boom verwijderd worden, nádat er een kapvergunning  door de gemeente verleend is!

In de jeugd- en halfwasfase van de boom wordt het eindbeeld van de volwassen boom bepaald door middel van begeleidingssnoei.

De naam van deze snoei zegt al het al: met deze vorm van snoeien, begeleiden wij jonge bomen tot hun volwassen eindbeeld. Hierbij snoeien wij om de 2 à 3 jaar. Door dit te herhalen worden grote snoeiwonden uitgesloten en bereikt de boom een gezonde takvrije stamlengte, doorrijhoogte en een gezonde doorgaande top met een kroon zonder probleemtakken.

Een volwassen boom, die in zijn jeugd een goede begeleidingssnoei heeft gehad, heeft daardoor minder onderhoud nodig in de toekomst. De boom loopt een lager groot risico op veel dood hout en slechte takaanhechtingen die eventueel kunnen uitbreken.

Door op tijd te beginnen met snoeien worden problemen en hoge kosten voor later beperkt of voorkomen.

Niet alleen oude bomen, maar ook jonge bomen vragen extra aandacht en boomonderhoud: ze kunnen schade oplopen of een boomziekte krijgen. Niek van Bommel heeft ook op dit gebied van bomen, ruime ervaring met ideale groeicondities. Zo kunnen boomsoorten zich goed ontwikkelen. Goed onderhoud voorkomt een grote kans op rotting of schimmels

Boomonderhoud heeft niet alleen te maken met het verzorgen van de bovengrondse delen, zoals een boomkroon snoeien en/of overhangende takken verwijderen.
De groeiplaatsinrichting en conditie van de bodem zijn ook belangrijk. Groeiplaats substraten en constructies worden in toenemende mate gebruikt, om een boom zo gezond mogelijk tot ontwikkeling te laten komen op zijn natuurlijke groeiplaats.

Een kroonverankering aanbrengen – eventueel in combinatie met gerichte snoei uitgevoerd door een European Tree Worker – kan nodig zijn om de kroon te behouden. Het is een levensverlengende en schadebeperkende beheermaatregel voor de boom. Kroonverankering wordt vaak toegepast bij oude bomen. Of bij bomen met takken die bijvoorbeeld te zwaar worden. Hierdoor kunnen die takken afbreken of uitbreken. Verankeren kan door een verbinding tussen takken onderling of tussen een tak en de stam een verbinding te realiseren. 

Kroonverankering wordt alleen toegepast bij slecht vergroeide takken of stamdelen (ook wel plakoksel genoemd). Deze plakoksels worden geconstateerd tijdens een VTA. Als de plakoksels te groot zijn om eruit te snoeien, dan kunnen deze worden verankerd. Een plakoksel zal op den duur uitbreken als het gewicht op de tak of stam te groot word. Om uitbreken te voorkomen worden kroondelen met hulp van snoei uitgelicht en verankert. De kroonverankering voorkomt uitbreken of schade bij uitbreken.

Niek van Bommel Boomverzorging werkt voor particulieren, bedrijven en voor verschillende gemeenten in Limburg. Met name de volgende Midden-Limburgse gemeenten: Gemeente Roermond, Gemeente Roerdalen, Gemeente Leudal, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Peel en Maas, Gemeente Weert en Gemeente Nederweert.

Impressie

Boomverzorging Limburg, Niek van Bommel, boomonderhoud Limburg
boomonderhoud, boom snoeien, bomen snoeien, Niek van Bommel Boomverzorging
Boom kappen, bomen kappen, boom rooien, boom zagen, bomen rooien, Niek van Bommel boomverzorging
Onderhoud van bomen, bomen onderhouden Limburg, Niek van Bommel Boomverzorging
European Tree Worker Limburg, ETW Limburg, Visual Tree Assessment Limburg, VTA Limburg, Niek van Bommel Boomverzorging