Boom kappen? veiligheid staat voorop!

Een boom kappen is soms onvermijdelijk als er na een Boomveiligheidscontrole (BVC) een ziekte of verzwakking is geconstateerd of door stormschade. Niek van Bommel Boomverzorging en Boomrooierij is gecertificeerd European Tree Worker (ETW). Een ETW-er wordt jaarlijks opnieuw gecertificeerd. Dat is uw garantie voor deskundig, professioneel en veilig bomen kappen en bomen rooien in Limburg.

Niek is een ontzettend aardige medewerker. Hij stelt zich netjes voor en werkt zeer secuur. Niek liet alles keurig opgeruimd achter. Volgend jaar willen we graag weer gebruik maken van zijn diensten.

Ine Schmitz

Waarom een boom kappen soms moet

Een boom kappen of rooien mag niet zomaar. Het kan zijn dat u eerst een kapvergunning moet aanvragen en/of dat de gemeente om een BoomVeiligheidsControle vraagt. Soms is echter noodzakelijk om een boom te laten rooien. Redenen om een boom om te vellen kunnen zijn: 

 • Als de boom vormt een gevaar voor de omgeving, bijvoorbeeld door stormschade.

 • Een zieke boom vellen die niet meer gered kan worden.

 • Zodra de boomwortels schade veroorzaken aan leidingen, kabels of riolering.

 • Trottoirs of tuinbestrating onveilig worden door wortels.

 • De boom nieuwbouw in de weg staat.

 • Jonge beplanting belemmerd wordt in de groei.

Voordelen van een European Tree Worker

Niek van Bommel is een gecertificeerde European Tree Worker (ETW) die werkzaam is in de regio Midden-Limburg. Dit biedt de volgende voordelen:

 1. Gecertificeerd European Tree Worker (ETW) geeft u professioneel advies.

 2. U bent gegarandeerd van een deskundige boomspecialist.

 3. Snel in te schakelen bij stormschade aan bomen en calamiteiten.

 4. Wij verzorgen al het boomonderhoud bij particulieren, bedrijven en gemeenten.

European Tree Worker logo

Hoe gaat NvB Boomverzorging Limburg te werk?

1.

Aanvraag

2.

Visuele inspectie

3.

Bespreken werkzaamheden

4.

Plan van aanpak

5.

Offerte

6.

Uitvoering

7.

Oplevering

wat kost een boom laten kappen?

Er zijn verschillende factoren die de prijs bepalen van het laten rooien van een boom:

 1. Hoe groot is de boom?

 2. Is er een hoogwerker, mobiele kraan, telescoopkraan of verreiker nodig?

 3. Kan de boom vrij vallen of moet deze (klimmend) in delen worden ontmanteld?

 4. Moeten wij de boomstronk verwijderen?

 5. Wie gaat het overgebleven hout versnipperen of afvoeren?

Onze expertise is: schadevrij kappen van bomen. Kan de boom tijdens het omkappen niet vrij vallen? Met behulp van klimtechnieken, afvangtechniek, hoogwerker of telescoopkraan zijn wij in staat om zelfs de meest complexe bomen veilig te vellen.

Niek van Bommel

Uw boom laten omkappen? Ga in zee met de European Tree Worker!

Een gespecialiseerde European Tree Worker is een boomverzorger die beschikt over de juiste technieken voor bomen vellen en te rooien. Hij/zij heeft veel kennis van materialen en beheerst verschillende klimtechnieken. Als European Tree Worker is een boom onderhouden door middel van snoei en bomen verwijderen één van onze dagelijkse bezigheden. Een vakman kan de boom veilig en snel kappen door deze gefaseerd onder handen te nemen. Ook hoge bomen, lastig te bereiken bomen of bomen die omringd zijn door gebouwen, zijn geen probleem ons als professionele boomspecialist.

Het verantwoord laten vallen van een gekapte boom is geen sinecure: daar komt veel bij kijken. Als European Tree Worker bezit ik die expertise! Zo kan ik elke boom veilig laten vallen.

Niek van Bommel

Kap- en omgevingsvergunning

Als een zieke of potentieel gevaarlijk boom gerooid moet worden, dan heeft u misschien naast een kapvergunning ook een omgevingsvergunning nodig. Ook als u een dode boom wilt kappen in uw eigen tuin, kan een kapvergunning verplicht zijn. Buren kunnen tegen kappen van uw eigen boom echter een bezwaar maken. Na uw aanvraag neemt de gemeente binnen acht weken een beslissing en verleent een vergunning voor het kappen. Informeer altijd bij uw eigen gemeente om zo een mogelijke schadeclaim van duizenden euro’s te voorkomen die u kunt krijgen voor illegale kap. Of vraag Niek van Bommel Boomverzorging Limburg om advies.

FAQ's: Veelgestelde vragen over bomen kappen

Er zijn verschillende redenen waarom  het nodig is om een boom te laten omkappen. Daarnaast speelt de vraag ‘Wanneer mag een boom gekapt worden?’ Een boom rooien is namelijk aan regels gebonden. Niet alleen heeft u een kapvergunning en/of omgevingsvergunning nodig, maar u dient ook rekening te houden met broedende vogels. Bomen mogen jaarrond gekapt worden, mits deze vrij zijn van broedende vogels of beschermde nesten. Wij zijn Wet natuurbescherming- gecertificeerd en kunnen voor u beoordelen of uw boom gekapt mag worden in het kader van de wet natuurbescherming. In het jaargetijde dat vogels nesten bouwen en hun eieren uitbroeden, moet de boom voor de kap zorgvuldig geïnspecteerd worden. Maar ook de bomen in de naaste omgeving dienen nestvrij te zijn. Ook al heeft u een kapvergunning: er aanvullende voorwaarden gelden tijdens het jaarlijkse broedseizoen!

De toe te passen methode om een boom te verwijderen, heeft te maken met de standplaats van de boom. Staat de boom in een tuin, de bebouwde kom of andere openbare ruimte? Kan de boom vrij op de grond vallen of in een bepaalde richting? Ook de soort boom kan een rol spelen. De gemiddelde boom die wij omkappen staat in een bewoonde omgeving. Om de boom verantwoord te kunnen verwijderen, is inzicht en expertise nodig. Wij komen op locatie de situatie beoordelen en maken eerst een plan van aanpak voordat tot kappen wordt overgegaan. Het kan zijn dat de gemeente om een boomveiligheidscontrole vraagt. 

En dan is de boom gekapt… Maar die vervelende boomstronk zit er nog. Grote bomen hebben navenante grote boomstronken. Het is een uitdaging om die uit de grond halen. Overgebleven stobben kunnen wij wegfrezen of uitgraven. Wilt dat wij na het omkappen ook de stronk verwijderen? Geef dat dan tijdens de offerteaanvraag aan. Wij kunnen eventueel ook het overgebleven hout afvoeren voor u. 

Een boom, die jaren gelden is geplant, kan in de weg gaan staan. Hij is nog gezond en vormt geen gevaar. Maar die boom moet eruit omdat er op de plek bijvoorbeeld aangebouwd wordt, er een nieuw terras moet komen of een overkapping. Wellicht is het probleem ook op te lossen door gericht takken te snoeien. Als de boom nog goed in de tuin past, dan kunt u de boom ook laten verplaatsen door een deskundige boomspecialist. Om de boom te laten kappen heeft u echter een kapvergunning nodig, zeker als het om een waardevolle boom gaat een monumentale boom! 

Wilt u de boom kappen of verplanten en wilt u weten of u een vergunning nodig heeft?
Vraag Niek van Bommel Boomverzorging Limburg eerst om advies.

Niek van Bommel Boomverzorging werkt met name in Midden-Limburg in de volgende gemeenten: gemeente Roermond, gemeente Roerdalen, gemeente Leudal, gemeente Echt-Susteren, gemeente Peel en Maas, gemeente Maasgouw, gemeente Venlo, gemeente Weert en de gemeente Nederweert. 

boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl