Boom snoeien in Limburg?

Wij snoeien bomen bij particulier, bedrijf en overheid

Een boom snoeien is een essentieel onderdeel van goede boomverzorging en zorgt voor behoud van een vitale, veilige en esthetische boom. Niek van Bommel Boomverzorging Limburg is gecertificeerd European Tree Worker (ETW-er). Het ETW-certificaat bevestigt dat Niek hooggekwalificeerde kennis heeft van alle soorten bomen snoeien én getraind is in boomveiligheid

Laat u regelmatig uw boom professioneel snoeien aan de gespecialiseerde boomverzorger over, dan voorkomt u toekomstig drastisch en kostbaar onderhoud.

De voordelen van NvB Boomverzorging Limburg:

 1. NvB Boomverzorging is gecertificeerd European Tree Worker.

 2. U bent gegarandeerd van een deskundige boomspecialist.

 3. Wij zijn snel in te schakelen bij calamiteiten zoals bij stormschade.

 4. Bomen snoeien doen wij in de regio Midden-Limburg. 

 5. Wij snoeien bomen en rooien bomen voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Wij bevelen dit bedrijf van harte aan! In aanloop tot het werk prettig contact en vlotte reactiesnelheid. Uitvoering werk: vakbekwaam, zorgvuldig en vlot gewerkt. Na het werk, alles netjes opgeruimd. We zijn heel erg tevreden Niek & Kristof! Graag tot een volgende keer!

Hans Faessen

Hoe gaan onze boomverzorgers te werk?

1.

Aanvraag

2.

Visuele inspectie

3.

Bespreken werkzaamheden

4.

Plan van aanpak

5.

Offerte

6.

Uitvoering

7.

Oplevering

Boomveiligheidscontrole (BVC)

Snoei van dood hout is bij elke boom noodzakelijk. In zulke gevallen is een boom snoeien vooral in de bebouwde kom noodzakelijk. Zo worden onveilige situaties voorkomen. Bij grote bomen kan een dikke tak gevaarlijk worden. Het advies is om één keer per jaar de boom te laten bekijken tijdens een Boomveiligheidscontrole (BVC; ook Visual Tree Assessment – VTA genoemd). Tijdens de BVC worden visuele afwijkingen geconstateerd, wordt symptoomvorming van boomziekten beoordeeld, vindt schadeanalyse plaats en worden eventuele parasitaire aantastingen bekeken.

Waarom een boom laten snoeien?

Waarom moeten bomen gesnoeid worden? Daarvoor zijn verschillende redenen.

 1. Een boom snoeien is goed voor de vitaliteit en de stabiliteit van de boom.
  U voorkomt dat een overhangende tak met bladeren een doorgang gaat belemmeren, over de erfgrens gaat hangen of op een dak gaat leunen.

 2. U voorkomt dood hout, dikkere takken die te zwaar worden of dat een boom niet meer stabiel staat en gevaarlijk wordt. Een dode tak kan bij droogte en windvlagen zomaar breken. Stormschade bij bomen wordt vaak veroorzaakt door dode takken, een verzwakte boomstam en soms ook door slechte snoei.

 3. Nog een reden dat een boom gesnoeid moet worden is: esthetiek. Bijvoorbeeld als de kroon van de boom een vreemde vorm aanneemt of bij onderhoud van een monumentale boom.

Wanneer een boom laten snoeien?

Bomen snoeien, snoei dood hout en takken uitdunnen is een vak. Niek van Bommel Boomverzorging is een gecertificeerd European Tree Worker (ETW). Dit garandeert dat u een professionele boomverzorger inhuurt.

Wanneer het de beste tijd is om een boom te snoeien is, sterk afhankelijk van de boomsoort. De meeste bomen zijn in de winter kaal en dan is het takkengestel en de vorm goed zichtbaar. Er wordt ten onrechte aangenomen dat het voorjaar en najaar de beste tijd is om te snoeien. Een aantal bomen kan ook in de winter gesnoeid worden. Over het algemeen geldt dat de juiste snoeitijd van de boomsoort afhangt. U kunt op Niek van Bommel Boomverzorging rekenen voor deskundig advies over de beste snoeitijd van uw type boom en kunt ervan op aan dat wij vakkundig snoeien of veilig uw boom rooien!

Snoeitechnieken van bomen

Zowel bij solitaire bomen als bij groepen van meerdere bomen, en zeker bij monumentale bomen, wordt de snoeiwijze aangepast aan het boomtype. Zo moeten bomen met bijzondere kroonvormen hun unieke vorm behouden. De volgende snoeitechnieken worden onderscheiden:

 • Begeleidingssnoei: het begeleidend snoeien van bomen in de jeugd- en halfwasfase vormt de basis voor de uiteindelijke vorm van de boom.

 • Opsnoeien of hoogtesnoei: selectief en geleidelijk verwijderen van de onderste takken van een boom om takvrij hout te produceren. Deze snoei wordt gebruikt om doorgangen en wegen vrij te houden zonder gevaar voor ongelukken.

 • Uitlichten: dit is het selectief inkorten van takken aan de buitenzijde van de kroon, zonder dat de vorm en omvang wordt aangetast.

 • Onderhoudssnoei; het snoeien van plakoksels, dode takken, zieke- en beschadigde takken, schuurtakken en te laag hangende takken bij volwassen bomen.

 • Veiligheidssnoei / reductiesnoei : hierbij wordt het risico dat een boom voor de omgeving heeft weggenomen. Slechte bomen worden ingenomen om de stabiliteit te waarborgen en om een boom langer in veilige staat te houden. Gedurende de snoeiperiode wordt een selectie risicobomen gesnoeid.

 • Kandelaberen of knotten: dit betekent in het boombeheer het sterk innemen van de kruin, waarbij de takken van de boomkroon met 50% tot 80% worden ingekort en meestal 100% van de bladmassa wordt verwijderd.

Deze verschillende snoeitechnieken brengen verschillende kosten met zich mee.

Kapvergunning aanvragen

Als na de Boomveiligheidscontrole (BVC) blijkt dat een boom gevaarlijk is, of als er is sprake van andere redenen, dan volgt een kapadvies. Daarvoor heeft u wellicht een kapvergunning nodig. Controleer daarom de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij uw gemeente om na te gaan of er een kapvergunning en/of omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Of vraag Niek om gefundeerd en professioneel advies

FAQ's: Veelgestelde vragen over bomen snoeien

Deze term verwijst naar boomsoorten die gevoelig zijn voor bloeden zoals de Acer (esdoorn), Betula (berk), Carpinus (haagbeuk), de Juglans (notenboom) maar ook de Vitis (druif). Bloeden betekent dat uit de wonden van gesnoeide takken de boomsappen stromen. Dit gebeurt als de boom niet in de juiste periode gesnoeid wordt. Bomen verzwakken hierdoor en worden vatbaarder voor boomziektes. Laat u het aan de ETW boomverzorger over om de bomen te snoeien dan neemt de kans op rot door schimmels in de snoeiwonden af! Is de boom gevaarlijk geworden door rot? Vraag dan advies over het kappen van de boom. 

Niet alleen grote takken van volwassen bomen moeten regelmatig gesnoeid worden: ook jonge bomen. Deze vragen zelfs om nog meer aandacht bij het snoeien. Jonge bomen groeien en vormen nieuwe scheuten. Met begeleidingssnoei blijven de vorm van de takken en de stam mooi in balans. Het wegsnoeien van nieuwe uitlopers moet zorgvuldig gebeuren om straks een gezonde, volwassen boom te krijgen. De beste periode om een jonge boom te snoeien, hangt van het soort en het type boom af.

Niek van Bommel Boomverzorging werkt met name in Midden-Limburg in de volgende gemeenten: gemeente Roermond, gemeente Roerdalen, gemeente Leudal, gemeente Echt-Susteren, gemeente Peel en Maas, gemeente Maasgouw, gemeente Venlo, gemeente Weert en de gemeente Nederweert. 

boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl