Kosten boomonderhoud

Goed, deskundig boomonderhoud brengt kosten met zich mee. U kunt het tot op bepaalde hoogte zelf doen. Bij complexere klussen is het advies om een specialist in boomzorg in te huren. 

Niek van Bommel Boomonderhoud Limburg is gecertificeerd European Tree Worker. 

Dit garandeert dat u een professional inhuurt die uw bomen met kennis en kunde kan snoeien en eventueel kan kappen. Hoe het tarief van boomonderhoud is opgebouwd leest u op deze pagina. 

Wilt u direct duidelijkheid over de prijs? Vraag dan een offerte aan. U krijgt dan tegelijkertijd deskundig advies over het onderhouden van uw boom of bomen. 

kosten boomonderhoud zijn te onderscheiden in:

 • Kosten voor Boomveiligheidscontrole (BVC) of Visual Tree Assessment (VTA).

 • Kosten voor boom snoeien.

 • Kosten voor boom kappen.

 • Kosten voor kapvergunningen.

 • Kosten voor afvoeren van hout na rooien of snoeien van bomen.

Wij hebben in juli 2021 enkele bomen laten kappen en snoeien door Niek en kunnen hem van harte aanbevelen. Hij heeft kennis van bomen, werkt snel en professioneel, houdt zich aan afspraken en denkt mee. Als we weer een boom willen laten kappen weten we wie me moeten bellen. Uitstekende boomverzorging van wortel tot piek!

Ron Toussaint

Hoe berekenen wij de kosten boomonderhoud?

1.

Aanvraag

2.

Boomveiligheidscontrole

3.

Bespreken werkzaamheden

4.

Plan van aanpak

5.

Offerte

6.

Uitvoering

7.

Oplevering

Is een boom ziek of in slechte staat? Zorgt deze voor veel schaduw? Wordt het zicht belemmerd? 
Of is er een andere reden waarom u de boom wilt laten snoeien of laten kappen? Dan komen wij eerst de boom beoordelen via een visuele inspectie en bekijken wij direct de locatie van de boom. 

Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin leggen wij vast hoe wij de boom kunnen snoeien of hoe wij de boom veilig kunnen laten vallen bij kap. Elke opdracht is maatwerk want geen boom of locatie is hetzelfde.

Wij brengen daarom altijd een offerte op maat uit!

De voordelen van NvB Boomverzorging:

 1. Gecertificeerd European Tree Worker.

 2. Dit gegarandeerd dat u een deskundige boomspecialist inhuurt.

 3. Snel in te schakelen bij calamiteiten zoals stormschade.

 4. Werkzaam in Midden-Limburg.

 5. Wij onderhouden bomen voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Onze expertise is een boom schadevrij en veilig te laten vallen in complexe situaties.

Niek van Bommel, European Tree Worker (ETW)

kosten boomonderhoud, wat kost boom snoeien, wat kost boom kappen, wat kost boom rooien, wat kost bomen onderhouden, wat kost boomverzorging, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl
Wat kost boomonderhoud, Niek van Bommel Boomverzorging

Kosten boomonderhoud: eerst visuele inspectie

Voordat een boom gekapt wordt voeren wij een visuele inspectie uit via een Boomveiligheidscontrole (BVC; ook Visual Tree Assessment – VTA – genoemd). Naast het uurtarief voor de boomverzorger, komen er bij een grote boom rooien vaak nog extra kosten zoals een hoogwerker inhuren of een telescoopkraan om de boom veilig te kunnen laten vallen. Er kunnen extra kosten zijn voor een boomstronk verwijderen en/of hout versnipperen en/of hout afvoeren… Er zijn dus veel variabelen die de kosten voor het kappen bepalen.

Uiteraard geldt dat ook bij het laten snoeien van bomen: grotere bomen laten inkorten is gevaarlijk werk. Het vraagt om meer tijd en techniek en waarschijnlijk ook om zwaar materieel. Per situatie kunnen de kosten lager of hoger uitvallen, dan in de vele voorbeelden die u online vindt. 

Het beste advies is direct een offerte aan te vragen, zodat u exact weet wat het kost. 

Boom boomonderhoud: per situatie verschillend

De situatie waarin de boom zich bevindt en waarin de boomverzorger moet werken, is bepalend voor de kosten boomonderhoud. Waarom? Dat lichten wij hieronder toe:

Kosten bomen kappen

Wilt u een boom laten rooien? Het kappen van een gemiddelde boom kost tussen de € 400,- tot € 800,- voor een grotere boom. Die prijs kan hoger worden naarmate het werk complexer wordt: zoals bij zeer hoge bomen die niet vrij kunnen vallen. Er moeten dan voorzorgsmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat de boom verkeerd valt. Moeten er meerdere bomen gerooid worden? Dan wordt de gemiddelde prijs per boom lager. Moeten wij ook de stobbe van boom verwijderen of uitgraven? Dan brengt dat een meerprijs met zich mee. Datzelfde geldt als wij het hout van de gesnoeide takken voor u in stukken zagen of moeten versnipperen. U begrijpt dat de vele variabelen de uiteindelijke kosten van boomonderhoud bepalen. Daarbij komen nog de kosten voor een eventuele kapvergunning

Kosten bomen snoeien

Het tarief voor bomen snoeien door een gecertificeerde European Tree Worker ligt rond de € 55,– per uur voor een boom in een gemiddelde situatie. Elke soort boom vraagt om een andere snoeitechniek en elke techniek heeft een ander tarief. Ook bij meerdere bomen snoeien volgt er een staffelprijs.
Meerkosten bij bomen kappen en bomen rooien kunnen zijn: 

 • Moeten wij het overgebleven hout van takken voor u afvoeren?
 • Of moet de stam in stukken gezaagd worden?
 • Of moeten wij het hout voor u versnipperen?  

Het exacte kosten worden pas bekend als de situatie ter plekke is beoordeeld.
Daarna brengen wij een offerte op maat uit. 

Niek van Bommel Boomverzorging werkt met name in Midden-Limburg in de volgende gemeenten: gemeente Roermond, gemeente Roerdalen, gemeente Leudal, gemeente Echt-Susteren, gemeente Peel en Maas, gemeente Maasgouw, gemeente Venlo, gemeente Weert en de gemeente Nederweert. 

Kosten boomonderhoud: deze factoren beïnvloeden de prijs

De kosten voor boomonderhoud (bomen snoeien of bomen kappen) verschillen per situatie. 
De volgende factoren zijn van invloed op de kosten voor boomonderhoud:

 • Het aantal bomen: een solitaire boom snoeien of boom kappen is in verhouding duurder dan als er meer bomen tegelijkertijd gesnoeid of gekapt moeten worden.

 • De benodigde snoeitechniek: elke boomsoort vraagt om een aangepaste snoeitechniek. Als de boomspecialist grote takken gaat verwijderen, zijn er vaak meerdere hulpmiddelen nodig. Sommige technieken nemen nu eenmaal meer tijd en materiaal in beslag dan andere.

 • Is er al sprake van regelmatig onderhoud geweest: heeft u al regelmatig afgestorven takken of de kroon van hoge bomen laten snoeien en/of vormsnoei laten uitvoeren, dan scheelt dat bij volgende keren tijd en dus geld.

 • Grootte van de boom: een kleine boom snoeien of kappen is goedkoper dan een grote boom en hoe hoger de boom, des te hoger de kosten. De boomverzorger heeft voor een hoge boom meer tijd nodig. Vaak is er ook extra materiaal nodig om de kroon te kunnen snoeien of om de boom van bovenaf te kappen.

 • Positie van de boom en de bereikbaarheid: als een boom makkelijk te bereiken is, kost dat minder tijd. Wordt het snoeien of kappen bemoeilijkt door een plaatselijke situatie, dan is de boomspecialist meer tijd kwijt aan snoeien of kappen en aan de voorbereiding.

 • Is er een kapvergunning of omgevingsvergunning nodig? In veel gemeentes moet er een melding gedaan worden als de boom in de bebouwde kom staat en/of er moet een kapvergunning aangevraagd worden. Check daarom bij de gemeente of er een vergunning nodig is! Voor een vergunning moet bij de gemeente betaald worden. Moet er in de openbare ruimte of langs een weg een boom worden gekapt? Dan bestaat de kans dat er verkeersmaatregelen moeten worden genomen. Allemaal factoren die de kosten van boomonderhoud beïnvloeden.

kosten boomonderhoud, wat kost boom snoeien, wat kost boom kappen, wat kost boom rooien, wat kost bomen onderhouden, wat kost boomverzorging, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl
kosten boomonderhoud, wat kost boom snoeien, wat kost boom kappen, wat kost boom rooien, wat kost bomen onderhouden, wat kost boomverzorging, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl