Kapvergunning: wanneer is een vergunning nodig bij boom kappen?

Wilt u een boom laten kappen die zich op uw eigen terrein bevindt? Check dan altijd de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bij uw gemeente en controleer in welke gevallen u een kapvergunning nodig heeft.

In welke gevallen mág u een boom laten kappen en wanneer niét? Wanneer is er wel en wanneer is er geen kapvergunning nodig? In welke gevallen is naast een kapvergunning ook een omgevingsvergunning nodig? Uw buren kunnen bezwaar aantekenen tegen de kap: wat doet u dan? U wilt vast geen risico lopen op hoge boetes voor illegale kap of op ruzie met de buren. 

Op al dit soort vragen heeft een European Tree Worker als Niek van Bommel antwoord.

Wat komt erbij kijken voordat u een kapvergunning krijgt?

1.

Aanvraag

2.

Visuele inspectie

3.

Bespreken werkzaamheden

4.

Plan van aanpak

5.

Offerte

6.

Uitvoering

7.

Planten nieuwe boom

8.

Oplevering

Uitzondering: onveilige boom na stormschade

Een hevige storm kan voor flinke overlast zorgen. Afgebroken takken of omgewaaide bomen maken een bebouwde kom onveilig. Daarom heeft stormschade aan bomen voor ons hoge prioriteit. Wij komen zo snel mogelijk om de gevaarlijke of hinderlijke situatie op te lossen. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor alle stormschades aan bomen in de gemeente Roermond en Roerdalen. 

Boom laten kappen? Vraag de European Tree Worker eerst om advies!

De boom staat op uw eigen terrein? Dan gaat u er wellicht van uit dat een boom die op uw grond staat gewoon kunt kappen. Helaas is dat niet zo. Een boom verwijderen mag niet zomaar. Wettelijk gezien heeft u ook een zorgplicht voor alle bomen die op eigen grond staan en moet u toestemming aan de gemeente vragen om de boom te verwijderen. Dat betekent dat een boom eerst door een boomdeskundige gecontroleerd moet worden en er een rapport geschreven moet worden, voordat de vergunning tot kappen ingediend kan worden. U heeft dan niet direct toestemming: daar moet u op wachten. In sommige gevallen heeft de boom een ecologische waarde en mag die zelfs niet gerooid worden. Kortom; zomaar een boom laten verwijderen, kan u duur komen te staan als dat zonder gedegen controle en kapvergunning gebeurt. 

De voordelen van NvB Boomverzorging Limburg:

 1. Gecertificeerd European Tree Worker.

 2. Op de hoogte van wet- en regelgeving omtrent boomzorg.

 3. Dit gegarandeerd dat u een deskundige boomspecialist inhuurt.

 4. Snel in te schakelen bij calamiteiten zoals stormschade

 5. Werkzaam in Midden-Limburg.

 6. Wij onderhouden bomen voor particulieren, bedrijven en gemeenten.

Advies over kapvergunning en boomzorg

Niek van Bommel Boomverzorging is als gecertificeerd European Tree Worker (ETW-er) gespecialiseerd in alles wat met bomen, boomzorg en wettelijke verplichtingen heeft te maken.

Een ETW-er is opgeleid om alle werkzaamheden, die bij boomverzorging komen kijken, uit te voeren. Een European Tree Worker houdt rekenen met de Wet Natuurbescherming, milieubescherming (beschermde flora), veiligheidsvoorschriften én gemeentelijke bepalingen.

Kapvergunning aanvragen: ook daarin ontzorgen wij

Bomen kappen zonder vergunning kan u duur komen te staan. Als u een boom wilt kappen, neem dan altijd contact met ons op voor advies! Zo voorkomt u achteraf een hoop gedoe en/of een geldboete.

Wij voeren een visuele inspectie op locatie uit tijdens een Boomveiligheidscontrole (BVC). Samen met u wordt bekeken, waarom u de boom zou willen, mogen en kunnen kappen:

 • Laat de boom tekenen van een boomziekte zien?

 • Is de boom instabiel en onveilig?

 • Staat de boom nieuwbouw of verbouw in de weg?

 • Houdt de boom licht tegen – bij u of de buren – of beperkt hij het zicht?

 • De boom heeft veel dood hout en heeft tekenen van rot.

 • Et cetera.

Er zijn legio redenen waarom u een boom zou willen laten kappen, maar wanneer is het toegestaan en welke onderbouwing is ervoor nodig voor u de vergunning krijgt?

Kap- en omgevingsvergunning nodig?

Officieel heet de vergunning om bomen te kappen: ‘Omgevingsvergunning activiteit kap’.
Zodra u de procedure voor een kapvergunning ingaat, moet u aantonen om welke boom het gaat.
De boom in kwestie moet op een kadastrale kaart ingetekend zijn. U moet aangeven hoe u de boom wilt kappen en wat de reden van de kap is. Is er sprake van een boomziekte of onveilige boom, dan heeft u bewijs nodig om uw aanvraag te ondersteunen. Het Boomveiligheidsrapport voldoet hieraan.

FAQ's: Veelgestelde vragen over kapvergunningen aanvragen

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen als u eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. Voor een kapvergunning moet u betalen en het tarief verschilt per gemeenten. Binnen acht weken ontvangt u de beslissing. In de tijd krijgen mensen de kans om bezwaar tegen het kappen te maken. Als eigenaar van de boom heeft u dus heel wat werk te verzetten. 

Elke boom is anders en bevindt zich in een andere omgeving. Staat de boom in de bebouwde kom dan komen er andere veiligheidsmaatregelen bij kijken dan als de boom in een bos staat. Lees meer over kosten boomonderhoud.

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan hebt u altijd schriftelijke toestemming van de (mede-)eigenaar nodig: dat kunnen uw buren of de gemeente zijn, een bedrijf of een andere grondeigenaar. Deze eigenaar moet de vergunningaanvraag mee ondertekenen. Uiteraard zijn dit soort situaties complexer dan als het een boom of bomen op uw eigen perceel betreft. Ook in deze gevallen biedt Niek van Bommel Boomverzorging gefundeerd advies.

Niek van Bommel Boomverzorging werkt met name in Midden-Limburg in de volgende gemeenten: gemeente Roermond, gemeente Roerdalen, gemeente Leudal, gemeente Echt-Susteren, gemeente Peel en Maas, gemeente Maasgouw, gemeente Venlo, gemeente Weert en de gemeente Nederweert. 

kapvergunning boom, kapvergunningen bomen, boom snoeien, boom kappen, boom rooien, boom omkappen, bomen kappen, bomen omkappen, bomen rooien, Boomverzorging, Boomverzorging Limburg, Boomverzorging Limburg, European Tree Worker ETW, treeworker, boom omgewaaid, omgewaaide boom, omgewaaide bomen, boom snoeien, boom snoeier, bomen snoeier, stormschade limburg, boomonderhoud, boom onderhoud, bomen onderhouden, boom effect analyse Limburg, vta controle, bomen snoeien, boom snoeien, boom snoeien kosten, snoeien boom, snoeien bomen, bomen snoeien prijs, bomen laten snoeien, kosten boom snoeien, grote bomen snoeien,snoeien van bomen, takken snoeien, bomen snoeien limburg, bomen kappen, boom kappen, kosten bomen kappen, bomen kappen kosten, kosten boom kappen, boom kappen zonder vergunning, bomen laten kappen, boom kappen kosten, boom laten kappen, wat kost een boom kappen,bomen kappen prijs,boom kappen prijs,kosten vergunning boom kappen,kappen van bomen,boom kappen eigen tuin,bomen kappen eigen tuin,kappen bomen,kosten kappen boom,wanneer boom kappen, prijs bomen kappen,prijs boom kappen,dode boom kappen,boom kappen zonder vergunning boete, kosten bomen kappen,bomen kappen kosten,kosten boom kappen,boomstronk verwijderen kosten, boom snoeien kosten,boom kappen kosten,bomen rooien kosten,boom rooien kosten,kosten boom snoeien,boom omzagen kosten,wat kost een boom kappen,kosten boom verwijderen,boomstronk frezen kosten, kosten vergunning boom kappen,boom weghalen kosten,kosten machinaal snoeien,bomen rooien kostprijs,kosten boom rooien,kosten kappen boom,wat kost boom kappen,kosten rooien boom, wat kost het om een boom te laten kappen, boom kappen zonder vergunning, boete boom kappen zonder vergunning,kosten vergunning boom kappen, bomen omhakken, boom omhakken, boom hakken, bomen hakken, boom omzagen, boom zagen, bomen zagen, bomen omzagen, boom omzagen kosten, boom omzagen tuin, Boomveiligheidscontrole Limburg, Boom Veiligheids Controle Limburg, BVC controle Limburg, Visual Tree Assessement Limburg, VTA Limburg, Boomonderhoud Roermond, boomonderhoud Gemeente Roermond, Boomonderhoud gemeente Roerdalen, boomonderhoud roerdalen, boomonderhoud gemeente leudal, boomonderhoud leudal, boomonderhoud gemeente echt-susteren, boomonderhoud echt susteren, boomonderhoud gemeente peel en maas, boomonderhoud peel en maas, boomonderhoud gemeente weert, boomonderhoud weert, boomonderhoud gemeente nederweert, boomonderhoud nederweert, Niek van Bommel Boomverzorging, https://niekvanbommelboomverzorging.nl
Informeer naar de kapvergunning voordat u een boom laat rooien